Giao diện television

Giao diện thiết kế 3D bắt mắt, đầy ấn tượng. Cấu hình và cài đặt đơn giản.
Download
Theme television

File cài đặt tự động

  • Version: 3.4.02
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 1267
Cài đặt tự động

 

Cấu hình

-         Layout: chọn body- right. Đối với phàn main của module đặt làm trang chủ chọn layout body

-         Logo site: high: 89px. Cấu hình tại cấu hình/ cấu hình site/ tên file logo của site

-         Block: chọn template Mặc định, đối với block trên trang chủ, chọn template television

-         Menu: Thêm menu tại , chọn menu site/ global menu_theme_default. Template chọn no_title
License:
Type:
Themes
Add time:
15/12/2012
Update time:
28/03/2013
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Keywords
Ranking

Current rating: 22 points on 6 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second