Theme Green Field

Sử dụng font chữ mặc định là Georgia, tạo nên 1 phong cách hoàn toàn mới cho webite của bạn. 

Nên sử dụng 1 module không có nội dung để làm trang chủ và thêm các block cần thiết
Download
Block Slide cho module Banner

Sử dụng kèm với theme Greenfield

  • Version: 3
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 615
Download
Theme Greenfield

Chuyển từ template Greenfield tại www.templatemo.com

  • Version: 3.4.02
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 1992
1) Thiết lập layout:

Đối với trang chủ, chọn layout.body, các trang còn lại chọn layout.left-body. Menu chọn template no_title, Các block khác chọn template mặc định.

2) Menu: Có thể dùng menu  menu_theme_default. Nếu bạn muốn dùng menu_style chọn Kiểu menu là with_supersubs.

3) Tab: Được chỉnh sửa từ block của module Banner (Mặc định của hệ thống).

- Bạn chép file đính kèm vào thư mục gốc của webite.
- Vào admin, module Quảng cáo tạo 1 khối quảng cáo sau đó add quảng cáo vào (Chấp nhận cả file flash). Nếu là hình ảnh, bạn nên ử dụng ảnh nền trong suốt.
- Ngoài trang chủ, bật block global.banners_slide, chọn khối quảng cáo bạn vừa tạo.
License:
GNU - GPL
Type:
Themes
Add time:
29/07/2013
Update time:
31/07/2013
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 38 points on 8 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second