Giao diện web trường học 1

Giao diện web trường học 1 màu sắc hài hòa,các hiệu ứng linh hoạt phù hợp với các website sử dụng cho khối giáo dục.
(BẠN HÃY MỞ ẢNH DEMO SANG TAB KHÁC ĐỂ CÓ THỂ XEM ĐẦY ĐỦ KÍCH CỠ)
Buy
nv3_theme_edu.zip
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 10 USD
  • Buy: 6
  • Download: 16
Cài đặt:
1. Bạn download theme này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý giao diện --> Chọn Cài đặt theme --> Cài đặt theme lên hệ thống chỉ đường dẫn upload đến theme vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload theme cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng Quản lý giao diện --> chọn Kích hoạt sử dụng giao diện vừa upload.
License:
GNU - LGPL
Type:
Themes
Add time:
02/06/2014
Update time:
12/01/2015
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 39 points on 10 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second