Theme du lịch Đất Việt

Sử dụng tông màu xanh dương, Đã chỉnh hầu như tất cả các module mặc định và module shop
Note: to use this application you need to install applications Module shops
Download
Block slide cho midule Banner
  • Version: 3.0.4
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 1579
Download
Theme Đất Việt - Ánh Mai Webgroup
  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 3369
Vui lòng cài module shop trước khi cài theme này

Cài đặt tự động. Cấu hình layout body-left.

Menu sử dụng menu style: Top Menu Bar
License:
GNU - GPL
Type:
Themes
Add time:
03/08/2013
Update time:
03/08/2013
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Keywords
Ranking

Current rating: 29 points on 6 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second