Cổng Thanh Toán OnePay Module Shops

Cổng thanh toán nội địa của OnePay dành cho module shops.

Tương thích với phiên bản shops 3.4 trở lên.
Note: to use this application you need to install applications Module shops
Download
nv3_module_shops_onepay_payment
  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4, NukeViet 4.0
  • Price: Free
  • Download: 703
This application does not have demo photos
Cài đặt cổng thanh toán tương tự cài đặt một module. Sau khi tải file lên, vào khu vực quản trị của module shops. Sau đó vào mục tích hợp cổng thanh toán bạn sẽ thấy một cổng thanh toán mới chưa được tích hợp, nhấp vào link tích hợp để tích hợp cổng thanh toán này.

Hệ thống tự động có các thông tin mặc định, bạn chỉ cần chọn vào ô "Kích hoạt" và lưu lại là có thể sử dụng trong môi trường test mode. Các thông tin chủ thẻ thanh toán xem tại
http://mtf.onepay.vn/developer/?page=modul_noidia 

Để sử dụng cổng thanh toán thật bạn phải đăng kí MERCHANTS site với OnePay để lấy các thông tin tích hợp sau đó thay lại các thông tin mặc định của cổng thanh toán.
Đăng kí bằng cách tải file http://mtf.onepay.vn/developer/resource/documents/docx/20130312_Phieu%20yeu%20cau%20cung%20cap%20dich%20vu_OnePAY.xls sau đó điền các thông tin và gửi về địa chỉ email [email protected] để được tạo tài khoản. 

Chi tiết về việc đăng kí các bạn truy cập http://www.onepay.vn
License:
GNU - GPL
Type:
Other
Add time:
29/03/2013
Update time:
09/05/2013
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 32 points on 7 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second