Tích hợp Facebook OpenID vào NukeViet

Nâng cấp module users để cho phép sử dụng nick facebook để đăng nhập vào Nukeviet 3.x theo cơ chế OpenID.
Sửa từ bản của tác giả hoaquynhtim99 tại http://forum.nukeviet.vn/viewtopic.php?f=99&t=22952 
Xem demo tại http://nuoiweb.com và http://vuanhiepanh.com
Download
Hướng dẫn cài đặt tích hợp Facebook OpenID

Hướng dẫn cài đặt tích hợp Facebook OpenID

  • Version: 1.0.0
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 3178
Download
Tệp cài đặt tích hợp Facebook OpenID

Tệp cài đặt tích hợp Facebook OpenID

  • Version: 1.0.0
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 1660

Bước 1: Chuẩn bị  AppID/ App Secret Key cho domain

Vào https://developers.facebook.com/apps bằng nick facebook
Tạo một App mới (Cre-ate App), ví dụ ở đây là vuanhiepanh


Sau đó
·         Điền site URL , ví dụ ở đây là http://vuanhiepanh.com
·         điền domain của web mình cần tích hợp, ví dụ ở đây là vuanhiepanh.com,
·         Chọn logo đại diện (sẽ hiện khi người dùng đăng nhập Open ID)
·         Tắt Sandbox để những người khác ngoài mình vẫn đăng nhập đượcGhi chép lại AppID và App Secret 

Bước 2: Cài đặt các tệp cần thiết trong ACP

Nếu theme của bạn không phải là default hoặc morderm thì cần phải chép ảnh trong themes\default\images\users\facebook.gif vào thư mục tương ứng với theme đang dùng

Bước 3: Cấu hình Facebook OpenID

License:
GNU - GPL
Type:
Other
Add time:
18/02/2013
Update time:
24/06/2013
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 22 points on 5 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second