Block đếm ngược thời gian cho sự kiện

Block đếm ngược thời gian cho sự kiện được cập nhật chỉnh sửa từ block đếm ngược của tác giả huongpro_love. Block tương thích trên các phiên bản 4.3 NukeViet và được reponsive trên thiết bị khác
Download
Block đếm ngược thời gian cho sự kiện

Bản update cho block đếm ngược thời gian

  • Version: 4.3.00
  • Compatible with: NukeViet 4.3
  • Price: Free
  • Download: 374
  • Last updated: 26/11/2019
1. Tải block đếm ngược thời gian cho sự kiện về
2. Giải nén block.
3. Copy các thư mục được giải nén đúng với các thư mục có trong themes
License:
Type:
Other
Add time:
26/11/2019
Update time:
26/11/2019
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second