module ví tiền

Quản lý tiền dành cho khách hàng:

- Chức năng nạp thêm tiền vào tài khoản thông qua ngânlượng.vn, baokim.vn, gamebank (nạp tiền qua thẻ cào điện thoại) và nạp tiền qua hệ thống SMS (fibosms)

- Chức năng nạp tiền vào tài khoản (thủ công) thông qua quản trị website. 

- Xem số dư tiền mặt.

- Cho phép chuyển đổi tiền USD, tiền Việt Nam

Các chức năng trong Admin Control Panel:

- Quản lý danh sách giao dịch, Theo dõi lịch sử giao dịch: Chức năng an ninh này giúp người quản trị theo dõi lịch sử nạp tiền, tiêu tiền… của khách hàng nhằm đề phòng lỗi và sử dụng đối chiếu trong trường hợp có thể bị khách hàng khai thác để sửa trực tiếp số tiền trong tài khoản.

 

- Tra cứu lịch sử tỉ giá

- Quản lý tỉ giá:

- Quản lý tài khoản tiền của thành viên.

- Quản lý cổng thanh toán.

- Quản lý tiền tệ.

Download
Gói nâng cấp Wallet 4.5.02
 • Version: 4.5.02
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 50
 • Last updated: 03/10/2022
Download
Wallet 4.5.02
 • Version: 4.5.02
 • Compatible with: NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 54
 • Last updated: 29/09/2022
Download
Wallet 4.3.00

Bản cài đặt tương thích NukeViet 4.3

 • Version: 4.3.01
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: Free
 • Download: 232
 • Last updated: 30/09/2022
Download
Wallet 4.1.02
 • Version: 4.1.02
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official
 • Price: Free
 • Download: 26
 • Last updated: 08/08/2018
Download
huong dan tich hop SMS cho module wallet.doc
 • Version: 3.4.02
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 81
 • Last updated: 30/08/2014
Download
modules_wallet.zip
 • Version: 3.4.01
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 53
 • Last updated: 08/08/2018
This application does not have demo photos
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
30/08/2014
Update time:
09/05/2024
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 5 points on 1 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second