Module Videos - Xem video clip

Trình phát (Player) được sử dụng mặc định là JWPlayer phiên bản 7.

Để sử dụng module này, các bạn cần có NukeViet phiên bản 4.0.23 trở lên.
Module hỗ trợ các định dạng Video cơ bản như MP4, AVI. Các liên kết ngoài được hỗ trọ bao gồm Direct link Video, Youtube, Picasa, Facebook Videos.

+++Một số chức năng hỗ trợ

Module cho phép người dùng (thành viên) khởi tạo, chỉnh sửa và quản lý các playlist theo ý thích. Các Video dưới dạng liên kết Youtube cũng có thể được đăng tải bởi khách vãng lại hoặc nhóm thành viên/thành viên tuỳ theo cấu hình của module. Hiện module không cho phép tải lên các tài nguyên như ảnh, video mà chỉ cho phép dạng hotlink. Các quản trị website nên lưu ý điều này khi vận hành module.

Các Video hiện có thể được truy vấn/phân loại theo các phương thức sau

Thể loại ( Block - Groups )
Danh sách phát (Playlist)
Từ khoá (Tags)
Người đăng Video (Uploader)


Chức năng tìm kiếm nâng cao sẽ được nâng cấp để phù hợp với module hơn.
---------------------------------------------------------

Chức năng Videos by Uploader hiện đã hoạt động nhưng còn trong quá trình phát triển. Tất cả các Video upload bởi khách vãng lai ( Guest post ) sẽ chỉ được quản lý bởi God Admin.

Module cho phép hiển thị hàng loạt các Video của một Uploader nào đó. Các Video này được quản lý theo User name của NukeViet. Trong trường hợp user thay đổi user name khác với user name khi đăng tải Video thì các Video này sẽ được ghi nhận theo User name cũ của người đăng tải.
---------------------------------------------------------

Trình phát YouTube :

Các Video Youtube mặc định sẽ được hỗ trợ đa định dạng liên kết.   * youtube.com/v/vidid
* youtube.com/vi/vidid
* youtube.com/?v=vidid
* youtube.com/?vi=vidid
* youtube.com/watch?v=vidid
* youtube.com/watch?vi=vidid
* youtu.be/vidid
* youtube.com/embed/vidid
* http://youtube.com/v/vidid
* http://www.youtube.com/v/vidid
* https://www.youtube.com/v/vidid
* youtube.com/watch?v=vidid&wtv=wtv
* http://www.youtube.com/watch?dev=inprogress&v=vidid&feature=related
* https://m.youtube.com/watch?v=vidid


Nếu các ảnh đại diện (thumbnail) không được chỉ định khi khởi tạo mới hoặc sửa Video Youtube, một ảnh đại diện mặc định sẽ được tạo từ hệ thống, có dạng :
  http://img.youtube.com/vi/<youtube-video-id-here>/0.jpg


Hiện tại, Module chỉ hỗ trợ link từ một Video Youtube. Các link dạng kênh (channel) hoặc danh sách phát ( Playlist ) sẽ bổ sung trong tương lai.

Download
update-to-module-videos-to-1.0.01.zip
 • Version: 1.0.01
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
 • Price: Free
 • Download: 432
Download
module-videos-1.0.01.zip
 • Version: 1.0.01
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
 • Price: Free
 • Download: 396
Download
update-to-module-videos-to-0.2.07.zip

Cập nhật Videos lên 0.2.07

 • Version: 0.2.07
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 317
Download
module-videos-0.2.07.zip

Module Videos 0.2.07

 • Version: 0.2.07
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 354
Download
update-to-module-videos-to-0.2.05.zip

Cập nhật Videos 0.2.05

 • Version: 0.2.05
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 98
Download
module-videos-0.2.05.zip

Gói cái module Videos 0.2.05

 • Version: 0.2.05
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 123
Download
update-module-videos-to-0.2.04.zip
 • Version: 0.2.04
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 315
Download
module-videos-0.2.04.zip
 • Version: 0.2.04
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 325
Download
update-module-videos-to-0.2.03.zip

Gói cập nhật Videos lên 0.2.03

 • Version: 0.2.03
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 88
Download
module-videos-0.2.03.zip

Gói cài đặt module-videos-0.2.03.zip

 • Version: 0.2.03
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 152
Download
update-module-videos-to-0.2.02.zip

Gói cập nhật Videos lên phiên bản 0.2.02

 • Version: 0.2.02
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 76
Download
module-videos-0.2.02.zip

Module Videos 0.2.02 - bản sửa lỗi

 • Version: 0.2.02
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 73
Download
nv4_module_videos_RC2

0.1.10

 • Version: 0.1.10
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 1,2
 • Price: Free
 • Download: 265
Download
nv4_module_videos_RC1
 • Version: 0.1.07
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 1,2
 • Price: Free
 • Download: 54
This application does not have documentation
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
29/01/2016
Update time:
06/05/2019
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Repository code:
anhyeuviolet:module-videos
Ranking

Current rating: 45 points on 10 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second