Module Video clips

 • Author: anhtu
 • 28.780
 • 14.168
 • 36
Module sử dụng trình phát video Jwplayer của Longtailvideo bản mới nhất, cho phép chạy mọi loại video mới nhất của youtube.

Hỗ trợ chạy file nội bộ và video ngoài site (youtube)

Có sẵn các ngôn ngữ: Anh, Việt, Nga.
Download
Update videoclips 4.5.02

Gói cập nhật

 • Version: 4.5.02
 • Compatible with: NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 47
Download
Videoclips 4.5.02
 • Version: 4.5.02
 • Compatible with: NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 61
Download
Update to 4.3.00

Gói nâng cấp

 • Version: 4.3.00
 • Compatible with: NukeViet 4.3
 • Price: Free
 • Download: 650
Download
Module VideoClips 4.3.00

File cài đặt module

 • Version: 4.3.00
 • Compatible with: NukeViet 4.3
 • Price: Free
 • Download: 824
Download
Module VideoClips V4
 • Version: 4.0.29
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 448
Download
Module Video-clips

Cài đặt tự động từ Admin Control Panel

 • Version: 1.0.02
 • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 12139
Cài đtặ tự động từ Admin Control Panel. Kích hoạt và sử dụng bình thường. Chú ý: Tên video không được trùng nhau (để đảm bảo rewrite url là duy nhất)
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
02/10/2012
Update time:
14/11/2017
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 93 points on 20 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second