Module đăng kí tour du lịch

1. Các tính năng cơ bản của module:
- Quản lý tour    

+ Tên tour:
+ Mã tour:
+ Thời gian du lịch:
+ Khởi hành từ địa điểm:
+ Giá:
+ Thông tin chung:

- Quản lý danh mục tour: Quản lý danh mục tour (đa cấp).

- Quản lý booking: Quản lý các booking do khách hàng gửi tới.

- Khách hàng đặt tour (Booktour)    
+ Tên tour: (lấy tự động khi khách chọn tour lúc xem một tour, các thông tin còn lại tự điền)
+ Tên khách hàng:
+ Ngày sinh:
+ Giới tính:
+ Địa chỉ:
+ Số máy bàn:
+ Số di động:     
+ Email:
+ Loại khách sạn ưa thích :
+ Số lượng người lớn
+ Số lượng trẻ em
+ Các yêu cầu khác:
+ Mã an ninh:
    
2. Các chức năng nâng cao

- Form tìm kiếm tour (Ngoài chức năng tìm kiếm theo keyword và duyệt theo danh mục tour)    

Tìm kiếm tour theo các tiêu chí:
+ Tên tour:
+ Mã tour:
+ Thời gian du lịch:
+ Khởi hành từ địa điểm:
+ Giá:

Tính năng gửi email: Khi khách đăng kí tour sẽ có một email gửi tới mail mà khách đã nhập để thông báo về thông tin mà khách đã đặt
Tính năng tra cứu lại booking: Khách có thể click vào link trong email để xem lại và chỉnh sửa thông tin trong booking của mình


Download
Hướng dẫn sử dụng
  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 253
Buy
nv3_module_tours
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: 200 USD
  • Buy: 0
  • Download: 0
Tải ở file đính kèm
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
20/09/2012
Update time:
20/09/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Keywords
Ranking

Current rating: 16 points on 4 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second