Module lịch làm việc cán bộ

Module lịch cán bộ trên NukeViet giúp xây dựng hệ thống quản lý, hiển thị lịch làm việc của cán bộ được tổng hợp theo tuần, theo tháng của từng cán bộ.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Khu vực quản trị
  • Quản lý cán bộ
   • Thêm cán bộ
   • Sửa thông tin cán bộ
   • Xóa cán bộ
   • Mỗi cán bộ sẽ được chọn tương ứng với một tài khoản của hệ thống (để cán bộ có thể tự cập nhật lịch làm việc của mình)
  • Quản lý lịch làm việc
   • Tiêu đề lịch
   • Chọn ngày bắt đầu
   • Chọn ngày kết thúc
   • Nhập lịch làm việc cho mỗi cán bộ tương ứng với ngày làm việc
 • Khu vực site
  • Hiển thị lịch của tất cả cán bộ, theo tuần làm việc
  • Hiển thị lịch làm việc của một cán bộ cụ thể, theo tháng
  • Sau khi đăng nhập, cán bộ có thể tự cập nhật lịch làm việc của mình
  • In lịch làm việc
Buy
Lịch làm việc cán bộ v1.0.00
 • Version: 1.0.00
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Official
 • Price: 1.000.000 VND
 • Buy: 2
 • Download: 3
Hướng dẫn cài đặt:

1. Cài đặt từ NukeViet store
- Đăng nhập quyền quản trị tối cao
- Truy cập menu Mở rộng / Ứng dụng mới nhất, tìm ứng dụng có tên là timestaff và tiến hành cài đặt tự động

2. Cài đặt từ mã nguồn
- Tải về module từ NukeViet store
- Truy cập menu Mở rộng / Quản lý ứng dụng / Cài đặt gói ứng dụng, chọn đến tập tin vừa tải về và tiến hành cài đặt tự động
License:
Type:
Modules
Add time:
19/06/2017
Update time:
11/09/2017
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 5 points on 1 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second