Module Ngày này năm xưa

Đây là module được phát triển dựa trên phiên bản cũ và sửa 1 số lỗi. Module hiện tại tương thích với hầu hết các phiên bản NukeViet 3.x. Và chỉnh sửa lại 1 số chi tiết để tối ưu cho hệ thống
Download
nv4_module_redday.zip
  • Version: 4.0.13
  • Compatible with: NukeViet 4.0
  • Price: Free
  • Download: 773
Download
nv3_module_redday.zip
  • Version: 3.4.02
  • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 3133
Admin/Quản lý module/Cài đặt đóng gói tự động/Cài đặt gói module + Block
Chọn đến file tải về.
Sau khi tải về phần trang quản trị sẽ là giao diện để admin chỉnh sửa thông tin về 1 ngày cụ thể.
Ngoài site sẽ hiển thị thông tin về ngày được tìm kiếm, mặc định hệ thống lấy ngày hiện tại
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
04/02/2013
Update time:
17/08/2017
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Repository code:
nukeviet:module-redday
Keywords
Ranking

Current rating: 38 points on 8 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second