Module Tạo Mã QR

Module giúp người dùng tạo ra mã QR dùng cho nhiều trường hợp.
+ Tạo mã QR là số điện thoại, dán trước cửa hàng giúp khách hàng dễ dàng gọi, lưu mà không cần nhớ số
+ Tạo mã QR là thông tin wifi, dán ở cửa hàng giúp khách hàng có thể chỉ cẩn quét là có thể tự kết nối đến wifi quán..
Download
nv4_modules_QRcode

file cài đặt cho phiên bản 1.1

  • Version: 4.0.29
  • Compatible with: NukeViet 4.5
  • Price: Free
  • Download: 363
This application does not have demo photos
Tải và cài đặt
License:
Type:
Modules
Add time:
16/03/2022
Update time:
21/03/2022
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Repository code:
HUTECH-IoT-2:Module-QRCode-NukeViet.git
Ranking

Current rating: 26 points on 6 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second