Module Poca Music

Poca là dịch vụ phát trực tiếp nhạc cho phép bạn truy cập hàng triệu bài hát và các nội dung khác từ các nghệ sĩ trên khắp thế giới. Các chức năng cơ bản như phát nhạc hoàn toàn miễn phí, nhưng bạn cũng có thể chọn nâng cấp lên Poca Premium ( trong các version tiếp theo )
Download
poca_music
  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
  • Price: Free
  • Download: 416
  • Last updated: 05/12/2020
This application does not have demo photos
Tải Module từ kho ứng dụng mới nhất, mở thiết lập Modules và chọn vào "Thiết lập Module mới" sau đó chọn "Cài Đặt"
License:
Type:
Modules
Add time:
04/12/2020
Update time:
05/12/2020
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Repository code:
nhom1start:Module-Poca
Keywords
Ranking

Current rating: 352 points on 78 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second