Module Đăng ký học trực tuyến

Module này cho phép thiết lập hệ thống đăng ký và quản lý học trực tuyến cho các trung tâm và cơ sở giáo dục. Module có đầy đủ chức năng từ giới thiệu chương trình học cho tới việc tổ chức, quản ký lớp học, lịch học, thu học phí...
Buy
nv3_module_online-reg1
 • Version: 3.0.01
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: 2.000.000 VND
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 13/02/2014
Buy
nv3_module_online-reg2.zip
 • Version: 3.0.00
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: 2.000.000 VND
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 13/02/2014

1.Quản lý các khóa học.


- Thêm, sửa, xóa các cấu hình cho khóa học.
- Thông tin cấu hình cho 1 khóa học bao gồm:
•Tên khóa học. (Ví dụ: Khóa học chứng chỉ tin học bằng A – học sáng)
•Tên khóa học thực tế (Do hệ thống đánh số tự động, lấy từ tên chương trình học và số thứ tự khóa học)
•Mã khóa học (Do hệ thống đánh tự động, lấy từ mã số chương trình học và số thứ tự khóa học)
•Thuộc chương trình học.
•Thời khóa biểu: ngày học (thứ), giờ học (giờ bắt đầu, giờ kết thúc).
•Số lượng học viên tối đa.
•Học phí (VNĐ).
•Giới thiệu về khóa học.

2.Quản lý đơn đăng ký học.

 

Có bộ lọc tìm kiếm cho phần quản lý đơn đăng ký học, có thể lọc theo:
•Từ khóa.
•Khóa học.
•Lớp học.
•Thời gian đăng ký.
•Tình trạng.
Danh sách các đơn đăng ký được trình bày theo các cột:
•STT
•Tên học viên đăng ký,
•Số ĐT,
•Địa chỉ mail,
•Khóa học,
•Lớp học (Hệ thống tự điền và có thể sửa)
•Ngày giờ đăng ký.
•Tình trạng: chưa duyệt chưa duyệt (chưa đóng học phí)/mở (đang học thử)/đã khóa (học chính thức). Thông tin này có thể thay đổi bằng 1 click.
•Chức năng: Xem, Sửa, Xóa.

3.Quản lý lớp học: (Lớp học chỉ phát sinh khi có bắt đầu có học viên đăng ký và ở trạng thái “mở”)
Tất cả những học viên đã đăng ký và ở trạng thái “chưa duyệt” đều không được xếp lớp. Tiêu chí “Chưa duyệt” tùy đơn vị quản lý định nghĩa, có thể là chưa đóng học phí hoặc chưa xác minh thông tin.

 

Các thông tin về khóa học (nạp từ cấu hình khóa học):
•Tên khóa học. (Ví dụ: Khóa học chứng chỉ tin học bằng A – học sáng)
•Thuộc chương trình học.
•Thời khóa biểu: ngày học (thứ), giờ học (giờ bắt đầu, giờ kết thúc).
•Số lượng học viên tối đa.
•Học phí (VNĐ).
•Giới thiệu về khóa học.
-Xuất ra excel danh sách học viên, thể hiện các cột:
•STT
•Tên học viên đăng ký,
•Số ĐT,
•Địa chỉ mail,
•Số CMT
•Tình trạng: chưa duyệt (chưa đóng học phí)/mở (đang học thử)/đã khóa (học chính thức). Thông tin này có thể thay đổi bằng 1 click.
•Chức năng: Sửa/Xóa
- Thông tin lớp học:
•Tên lớp (Do hệ thống đánh số tự động, lấy từ tên chương trình học và số thứ tự khóa học)
•Mã lớp (Do hệ thống đánh tự động, lấy từ mã số chương trình học và số thứ tự khóa học)
•Trạng thái lớp học: Mở/Đóng. (Hệ thống tự xác định). Lớp học ở trạng thái mở khi bắt đầu có 1 học viên đăng ký và đóng khi có đủ học viên đăng ký. Khi lớp học đã đóng, học viên đăng ký mới sẽ được tự động đẩy sang lớp khác, chỉ khi có can thiệp của người quản trị bằng cách sửa trực tiếp thông tin đăng ký của học viên thì mới có sự chuyển lớp.
•Phòng học: Admin điền.
•Ngày khai giảng:
•Ngày bế giảng.
•Tên giáo viên.
•Ghi chú:

4.Quản lý chương trình học

 

Thêm, sửa, xóa 1 chương trình học.
- Thông tin chương trình học bao gồm:
•Tên chương trình học.
•Mã số chương trình học:
•Giới thiệu về chương trình học.
Khi học viên xem danh sách chương trình học thì hệ thống tự liệt kê các khóa học cùng các thông tin của khóa học ra để học viên xem và lựa chọn. Nếu 1 chương trình chưa được tạo các khóa học sẽ báo chưa có khóa học cho chương trình này.

5.Quản lý chủ đề.

 

Có tối đa hai cấp chủ đề lồng vào nhau.

Chức năng: Xem, thêm, sửa, xóa một chủ đề.

6.Tra cứu chương trình học và khóa học (dành cho khách truy cập đăng ký học)


-Khách truy cập có thể xem danh sách chương trình học và các khóa học tương ứng cũng như thông tin chi tiết từng khóa học. Có nút đăng ký để chuyển sang trang đăng ký học.
- Có thể phân loại khóa học theo từng chủ đề thông qua block menu chủ đề khóa học.
- Trên trang chi tiết khóa học sẽ hiển thị số học viên tối đa và số học viên đã đăng kí.

7.Form đăng ký dành cho người truy cập


•Tên học viên đăng ký,
•Chứng minh nhân dân,
•Số ĐT,
•Địa chỉ mail,
•Khóa học (được tự động chèn vào khi click nút đăng ký trên mỗi khóa học)
•Ghi chú: (Kỳ vọng về khóa học…. các yêu cầu khác…)
•Mã chống spam.

License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
11/02/2014
Update time:
14/02/2014
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 17 points on 4 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second