Module danh sách cán bộ

Module có chức năng quản lý thông tin và hiển thị thông tin cán bộ ra bên ngoài site để tiện trong việc truy cứu thông tin của các bộ. Đặc biệt, với tính năng tùy biến trường dữ liệu, người quản trị có thể dễ dàng cập nhật các trường thông tin phù hợp với đặc trưng của tổ chức mình.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

 • Khu vực quản trị
  • Quản lý cán bộ
  • Quản lý phòng ban
  • Quản lý chức vụ
  • Quản lý tùy biến trường dữ liệu
  • Nhập cán bộ từ file (Excel)
  • Cấu hình
   • Số cán bộ trên danh sách
   • Phương án hiển thị trên trang chủ: tất cả cán bộ, theo bộ phận
   • Phương án sắp xếp danh sách: theo họ, theo tên, theo thời gian thêm,...
 • Khu vực site
  • Hiển thị danh sách cán bộ
  • Xem chi tiết thông tin cán bộ
  • Xem danh sách cán bộ theo phòng ban
  • Tìm kiếm cán bộ
Buy
Module danh sách cán bộ v.1.0.01
 • Version: 1.0.01
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: 700.000 VND
 • Buy: 5
 • Download: 17
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
20/09/2017
Update time:
10/02/2018
Rating:
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Ranking

Current rating: 13 points on 4 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second