Module quản lý văn bản

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

 • Khu vực quản trị
  • Quản lý văn bản
  • Quản lý văn bản chờ duyệt
  • Quản lý loại văn bản
  • Quản lý lĩnh vực
  • Quản lý cơ quan ban hành
  • Quản lý người ký văn bản
  • Cấu hình module
 • Khu vực site
  • Xem danh sách văn bản
  • Xem chi tiết văn bản
  • Xem danh sách văn bản theo loại văn bản
  • Xem danh sách văn bản theo cơ quan ban hành
  • Xem danh sách văn bản theo người ký văn bản
  • Xem danh sách văn bản theo lĩnh vực
  • Hiển thị icon "new" đối với văn bản mới
  • Tải tập tin đính kèm
  • Tìm kiếm văn bản
  • Thành viên quản lý văn bản
   • Danh sách văn bản đã gửi
   • Thêm văn bản
 • Các block
  • Block Loại văn bản
  • Block văn bản mới
  • Block văn bản xem nhiều
  • Block tìm kiếm văn bản
  • Block hiển thị văn bản theo loại văn bản
  • Block hiển thị văn bản theo nhóm văn bản
  • Block tab hiển thị văn bản theo loại văn bản
Buy
Module quản lý văn bản v2.0.01
 • Version: 2.0.01
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: 1.500.000 VND
 • Buy: 2
 • Download: 4
 • Last updated: 04/05/2020
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
31/01/2018
Update time:
31/01/2018
Rating:
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Ranking

Current rating: 6 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second