Module E-mail newsletter


Module E-mail newsletter (auto) có chức năng tự động thiết lập bản tin từ module News để gửi tới những khách đã đăng ký nhận tin, giúp họ có thể đọc bản tin ngay trên email.Hệ thống đã được các lập trình viên xử lý việc chia gói tin, số lượng email gửi đi cùng lúc... đảm bảo tối ưu hiệu suất hoạt động của hệ thống, giảm thiểu việc bị đánh dấu spam cũng như ảnh hưởng tới hiệu suất của server.Các tính năng module:1. Chức năng ngoài site:1.1. Đăng ký:- Bước 1: Điền hòm mail đăng ký.- Bước 2: Chọn tần suất nhận tin: Tức thời/ hàng ngày/hàng tuần1.2. Quy trình hoạt động module:- Khách truy cập nếu đăng ký phải click vào link kích hoạt xác nhận đăng ký.- Quản trị hệ thống sẽ lựa chọn toàn bộ hoặc 1 vài danh mục tin tức để gửi dữ liệu1.3. Hủy việc đăng ký nhận tin:- Khách có thể hủy việc đăng ký nhận tin bất cứ lúc nào thông qua link có ở cuối bản tin.

1.4 : Block popup đăng ký nhận tin

- Module có block popup đi kèm nhằm thuận tiện cho các khách truy cập điền thông tin. Block chỉ xuất hiện lần đầu khi khách truy cập2. Admin Control Panel :2.1. Cấu hình module:- Bật tắt việc đăng ký.- Bật tắt việc gửi mail. (ngưng hoạt động hệ thống).- Bật tắt việc cho phép gửi tin trong những chủ đề nào (mặc định là tự động gửi  tất cả các chủ đề của news).2.2. Cấu hình bản tin:- Cho phép tùy biến chèn nội dung vào đầu và cuối email.

Buy
nv3-module-newsletter-nang-cap.zip

Để tiến hành nâng cấp bạn thực hiện các thao tác cài đặt modules như bình thường.

 • Version: 3.4.03
 • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: 10 USD
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 13/03/2014
Buy
nv3-module-newsletter-v2.zip

Hỗ trợ thêm tiếng Anh

 • Version: 3.4.02
 • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: 75 USD
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 13/03/2014
Buy
nv3_module_newletter
 • Version: 3.4.01
 • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: 75 USD
 • Buy: 2
 • Download: 8
 • Last updated: 11/03/2014
I. Cài đặt module

Cài đặt bình thường như các module khác

+ Trong quá trình cài đặt hệ thống báo lỗi cấu trúc không hợp lệ, Nhưng vẫn cho module cài đặt bình thường

+ Sau khi cài đặt thành công module sẽ có tổng cộng 4 Cronjobs được tạo.

1. Auto get content news in week : cronjobs quyét dữ liệu trong 1 tuần kể từ thời điểm hoạt động lần trước

2. Auto get content news in day : cronjobs quyét dữ liệu trong 1 ngày kể từ thời điểm hoạt động lần trước

3. Auto get content news now : cronjobs quyét dữ liệu trong mỗi 2h 1 lần để lấy dữ liệu tức thời

4. Auto sendmail to user : cronjobs này chịu trách nhiệm gửi các tin mới đến các email đã đăng ký

II. Cách sử dụng :

1. Cấu hình module : Cấu hình các thông số cần thiết cho module

2. Thêm 1 tin nhắn mới : Hệ thống có chức năng thêm 1 tin nhắn mới và lựa chọn đối tượng nhận email để gửi.

3. Quản lý các tin nhắn : Tại đây có thể xem lại các tin nhắn đã, đang gửi. Có thể xóa các tin nhắn đang gửi.

4. Quản lý các email nhận tin : Có thể xem, xóa các email

5. Module có block popup để cho khách đăng ký nhận tin. Quản trị có thể bật block để khách sử dụng hoặc đăng ký ngay tại module
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
20/09/2012
Update time:
16/03/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 19 points on 4 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second