Module di chuyển bài viêt module news

Module cho phép di chuyển bài viết các chuyên mục của các module ảo của module news
Download
Module di chuyển bài viết
  • Version: 4.4.00
  • Compatible with: NukeViet 4.4
  • Price: Free
  • Download: 62

Hướng dẫn cài đặt

- Tải & giải nén module về máy tính
- Copy theo đúng cấu trúc thưc mục. Dán vào mã nguồn website
- Quản lý module tiến hành cài đặt module

Hướng dẫn sử dụng.

- Chọn 1 module muốn di chuyển bài viết đi trong phần Từ module
- Chọn chuyên mục các bài viết muốn di chuyển phần Chuyên mục
Chọn module muốn di chuyển bài viết tới và chuyên mục

Lưu ý: Chọn việc di chuyển bài viết từ module a sang module b chỉ đơn thuần copy nội dung. Vì vậy bạn đọc không được xóa module đã di chuyển bài viết trước đó mà chỉ ẩn đi chuyên mục hoặc module để tránh mất hình ảnh trong các bài viết
License:
Type:
Modules
Add time:
14/02/2022
Update time:
11/03/2022
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Repository code:
vinades:module-movenews
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second