Module Tìm Kiếm Tin Tức Tùy Chỉnh

Module tìm kiếm cho module tin tức và các module ảo của nó. Các tiêu chí tìm kiếm: Từ khóa, Chuyên mục, Dòng sự kiện.

Với từ khóa có thể tìm tại tiêu đề, nội dung chi tiết, giới thiệu ngắn gọn, tên tác giả.

Module cung cấp một block hiển thị khung tìm kiếm.

Module có cấu hình để tìm kiếm trên module news hoặc các module ảo của news.
Note: to use this application you need to install applications Module News
Download
Module Search News
  • Version: 3.4.02
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 1592
Cài đặt tự động, thêm block search để hiển thị form tìm kiếm.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
29/11/2012
Update time:
29/11/2012
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 36 points on 8 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second