Sổ y bạ điện tử

 • Author: thacdu
 • 12.155
 • 2.022
 • 7
Sổ y bạ điện tử là ý tưởng xây dựng module có thể giúp bệnh viện, trung tâm y tế, các phòng khám... một cổng thông tin có chức năng cung cấp cho các bệnh nhân một tài khoản để họ có thể quản lý bệnh án thay thế cho việc sử dụng và quản lý sổ y bạ giấy hiện nay vừa lãng phí, vừa không hiệu quả.
Các chức năng cơ bản
 • Tạo thông tin bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh.
 • Người quản trị tạo tài khoản và quản lý các bác sĩ.
 • Bác sĩ tạo & quản lý sổ y bạ điện tử cho bệnh nhân.
 • Cho phép bác sĩ ghi thông tin khám bệnh cho bệnh nhân.
Download
Giao diện nâng cao dành riêng cho module

Giao diện cơ bản không được quan tâm nên trông không được bắt mắt, do đó bạn nên cài đặt giao diện nâng cao dành riêng cho module để có giao diện đẹp hơn.

 • Version: 2.0.00
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 1284
Download
emReport-v2

Sổ y bạ điện tử version 2

 • Version: 2.0.00
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 739
Hướng dẫn cài đặt :
 • Cài đặt module : emReport
 • Cài đặt theme: theme_emreport_nuke
 • Thiết lập theme dành riêng cho module : Vào Quản lí site, chọn Quản lý Modules, ở module emReport chọn Sửa. Chọn theme_emReport_nuke cho mục Giao diện. Ấn Thực hiện.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
20/09/2012
Update time:
21/09/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Keywords
Ranking

Current rating: 87 points on 21 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second