Module Tin Nhắn

Tính năng tương tác với người sử dụng:
Thành viên nhận được tin nhắc qua email.

Tính năng dành cho người quản lý nếu có.
- Khi soạn tin nhắn ( tích hợp trình soạn thảo ), sau khi nhấn send thì các thành viên sẽ nhận được tin nhắn đó qua đường email.

- Phân chia Thành viên theo nhóm ( Nhóm Tất cả & Nhóm ABC D… ) .Khi gởi tin nhắn đến nhóm Tất Cả thì mọi thành viên đều nhận được và nếu gởi cho nhóm A thì chỉ nhóm A nhận được các nhóm khác không nhận được.

- Phần phân nhóm thành viên do admin quản lý (được lấy từ phần phân nhóm của hệ thống). Việc sắp xếp thành viên nào thuộc nhóm nào sẽ do Admin quản lý

- Gửi các thành viên đã đăng ký nhận bản tin (Newsletter)

Tính năng xem online
- Tin nhắn sẽ được lưu trữ trên hệ thống, thành viên có thể truy cập để xem tin nhắn trên web, tính năng nhận qua mail có thể bật tắt theo ý thành viên.


Buy
nv3_module_message
  • Version: 3.1.01
  • Compatible with: NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: 1.500.000 VND
  • Buy: 1
  • Download: 2
  • Last updated: 07/08/2012
Download và cài đặt tự động bằng công cụ cài đặt và đóng gói tự động trong admin control panel
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
07/08/2012
Update time:
07/08/2012
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 15 points on 3 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second