LiteSpeed Cache

LiteSpeed Cache là module giúp tăng tốc website Nukeviet gấp nhiều lần sử dụng tính năng cache của web server LiteSpeed. Cụ thể:

  1. Tăng tốc gấp nhiều lần cho website Nukeviet: Phản hồi từ máy chủ khi truy cập một website Nukeviet tầm 200 mili giây (ms) đến 2 giây (s). Khi bật tính năng Cache của module này, thời gian phản hồi của máy chủ sẽ giảm xuống chỉ còn 10 đến 20 mili giây.

  2. Tăng lượng online tối đa: Vì Web Server sử dụng bản Cache được lưu từ trước để phản hồi cho người truy cập nên hầu như máy chủ phía sau không cần xử lý PHP & MySQL, vì vậy lượng online tối đa của website sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

  3. Hạn chế thiệt hại khi bị tấn công HTTP Flood: HTTP Flood là hình thức tấn công làm máy chủ quá tải bằng cách gởi nhiều request đến web server. Nếu module cache được bật, sẽ giảm tải cho hệ thống và hạn chế tình trạng quá tải máy chủ khi bị tấn công HTTP Flood
Download
LiteSpeed Cache v1.0.01
  • Version: 1.0.01
  • Compatible with: NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
  • Price: Free
  • Download: 266
  • Last updated: 23/09/2021
Cài đặt bình thường như các module của Nukeviet. Xem hướng dẫn cài đặt và cấu hình tại https://tailieu.123host.vn/kb/quan-tri-website/huong-dan-cai-dat-module-123host-lscache-cho-nukeviet-4-x.html 
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
10/01/2021
Update time:
21/03/2022
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 45 points on 10 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second