Modules quản lý khóa học

Chức năng quản trị:
   - Cấu hình
   - Quản lý Danh mục khóa học
   - Quản lý khóa học
   - Quản lý danh sách đăng ký học
   - Danh sách hết hạn khóa học
   - Danh sách gia hạn khóa học
   - Danh sách báo lỗi không đăng nhập được vào bài học
   - Thiết lập gửi mail sau 3 ngày báo hết hạn

Chức năng ngoài site:
   - Xem thông tin chi tiết các khóa học
   - Đăng ký khóa học.

Download
huong dan su dung module khoahoc.doc

Hướng dẫn sử dụng modules quản lý khóa học

  • Version: 3.4.02
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 141
Buy
nv3_module_khoahoc.zip

Modules quản lý khóa học

  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 2.000.000 VND
  • Buy: 0
  • Download: 0
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.

Sử dụng: Chi tiết xem tài liệu đính kèm
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
07/03/2014
Update time:
13/06/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 15 points on 3 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second