Module Quản Lý Ngành Nghề

Module quản lý các ngành nghề, làm nền tảng sử dụng cho các module khác. Các ngành nghề được thêm tới đa cấp. Bên ngoài site cho phép xem các ngành nghề cấp 1.

Đặc biệt, module cung cấp sẵn thư viện ngành nghề rất đầy đủ khi thiết lập module: Có gần 500 loại ngành nghề được phân đến 5 cấp  khác nhau.
Buy
nv3_module_industry
  • Version: 3.2.01
  • Compatible with: NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: 200.000 VND
  • Buy: 1
  • Download: 2
  • Last updated: 09/08/2012
Cài đặt tự động bằng công cụ trong admin control panel.

Khi xem danh sách ngành nghề, bên dưới sẽ là f-rom để thêm ngành nghề mới. Nhấp vào tên ngành nghề để xem các cấp thấp hơn thuộc nó.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
08/08/2012
Update time:
08/08/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 13 points on 3 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second