Module Liên Hệ Nhanh Chóng

Module hotline contact nukeviet 4.x giúp cho việc kết nối giữa khách hàng và chủ website dễ dàng, tiện lợi. Giúp chăm sóc khách hàng dễ dàng hơn....
Download
module hotline contact
  • Version: 4.5.01
  • Compatible with: NukeViet 4.5
  • Price: Free
  • Download: 213

Hướng dẫn sử dụng module hotline contact

link tải hình ảnh icon: https://mega.nz/file/8hZgRb5a#r43jsdxFpOFLXu8JQTmTMXANDTkysSk0btHkXDsPrSU
Nhấp vào menu slider banner trong menu hotline -> tạo chuyên mục -> Lưu lại

Tiếp tục nhấp vào chuyên mục vừa tạo tạo tiếp link liên hệ

+ Tiêu đề chính(*)

+ Tiêu đề phụ

+ Mô tả link

+ Link liên kết

+ Hình ảnh Destop

+ Hình ảnh Mobile

+  Nội dung

Điền vào thông tin phía trên: đối với liên kết mail (mailto: gmail), đối với hotline sdt (tel: sdt)

Hiển thị block ở ngoài giao diện 

Bật kéo thả block -> chọn module Hotline -> block global hotline_button

Hình ảnh demo 
78 3 hotline PNG
License:
Type:
Modules
Add time:
24/05/2022
Update time:
06/11/2022
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second