Module quản lý hội viên

Nhằm giúp các đơn vị có thể quản lý, truy cập thông tin các hội viên, câu lạc bộ cá nhân, hội nhóm một cách chi tiết và chính xác nhất, TDFOSS chính thức giới thiệu và ra mắt Module quản lý hội viên.

Với các tính năng tiện ích và công cụ quản trị được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học - hiện đại có thể thêm mới, xóa một cách nhanh chóng, tiện lợi. 
Danh sách hội viên
Danh sách hội viên

Module lý hội viên còn được xây dựng nhằm giúp cho việc quản lý thu chi, nhập xuất một cách chi tiết và chính xác nhất. Thông tin nhập, xuất, trả lại đều được thông kế một cách chi tiết giúp cho việc quản lý thu, chi ngân sách được thường xuyên, tránh được sai sót .
Danh sách các đóng góp
Danh sách các đóng góp

Tính năng nhập từ excel cho phép nhập danh sách hội viên, danh sách đóng góp lên hệ thống từ file mẫu excel
 
Tính năng import dữ liệu từ excel
Tính năng import dữ liệu từ excel
 

Giao diện hiển thị danh sách thông tin hội viên như tên, ngày sinh, địa chỉ, sđt, …..

Hiển thị danh sách hội viên bên ngoài site
Hiển thị danh sách hội viên bên ngoài site
Buy
Module hội viên v1.0.00
  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
  • Price: 2.000.000 VND
  • Buy: 0
  • Download: 0
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
08/09/2018
Update time:
06/10/2021
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second