Module lưu bút online

Module lưu bút online là một module gọn nhẹ, đơn giản và dễ sử dụng, với các tính năng như:

- Cho phép khách truy cập gửi lưu bút.

- Admin có thể duyệt, sửa, xóa lưu bút.

Nếu bạn cần phiên bản nâng cao với các tính năng như cấu hình đối tượng được đăng lưu bút (Thành viên, Quản trị, khách...) và kiểu đăng cho từng đối tượng (tự động/qua kiểm duyệt); Gửi mail cho admin khi có lưu bút mới gửi tới... vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh của chúng tôi để được tư vấn và báo giá.
 

Buy
nv3_module_guestbook.zip
  • Version: 3.0.00
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 400.000 VND
  • Buy: 2
  • Download: 4
  • Last updated: 13/02/2014
This application does not have documentation
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
12/02/2014
Update time:
14/02/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second