Modules tra cứu văn bằng tốt nghiệp

Module tra cứu văn bằng tốt nghiệp cho phép quản lý và tra cứu cơ sở dữ liệu văn bằng để kiểm chứng văn bằng thật/giả. Các tiêu chí tra cứu có thể là Số CMND, Tên, SBD, Số hiệu bằng. Danh sách tìm kiếm được sẽ hiển thị tất cả các thông tin trùng khớp giúp người tra cứu dễ dàng lựa chọn xem thông tin chi tiết để kiểm chứng độ xác thực của văn bằng.

Các tính năng chính của module

Kết quả tra cứu chi tiết có thể trình bày thông tin chi tiết của văn bằng, bao gồm:

- Họ và tên
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Giới tính:
- Dân tộc:
- Học sinh trường:
- Khóa thi:
- Hội đồng thi:
- Xếp loại tốt nghiệp:
- Hình thức đào tạo: 
- Số hiệu bằng:
- Số vào sổ cấp bằng:
- Số báo danh:
- Số CMT:

Tra cứu văn bằng

Giao diện tra cứu

Ngoài các chức năng tra cứu, module còn có đầy đủ các chức năng quản lý như:

Quản lý các trường.

Quản lý chuyên ngành.

Quản lý bậc đào tạo.

Quản lý loại hình đào tạo.

Quản lý xếp loại tốt nghiệp.

Nhập dữ liệu từ file excel.

Xuất dữ liệu sang excel.

Cấu hình module.

Buy
module-graduates-v4.5.00.zip
 • Version: 4.5.00
 • Compatible with: NukeViet 4.5
 • Price: 2.000.000 VND
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 23/04/2024
Download
Co-so-du-lieu-mau-module-tra-cuu-van-bang.xls
 • Version: 3.4.03
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 635
 • Last updated: 16/08/2014
Download
readme.doc
 • Version: 3.4.02
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 132
 • Last updated: 16/08/2014
Buy
module-graduates.zip
 • Version: 3.4.01
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: 2.000.000 VND
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 16/08/2014
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.

Hướng dẫn sử dụng modules bạn vui lòng xem file đính kèm
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
16/08/2014
Update time:
09/05/2024
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Repository code:
nukeviet:module-graduates
Ranking

Current rating: 18 points on 4 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second