Lấy tin tự động

Module giúp lấy tin tự động từ các site tin tức và thêm vào csdl.Module cung cấp 2 cách lấy tin đó là tự động và thủ công, với phương pháp tự động, người dùng chỉ phải nhập đường link của trang tin, module sẽ tự tìm nội dung. Với cách thứ 2, người dùng phải nhập link sau đó lựa chọn từng phần như tiêu đề, mô tả, nội dung...
Note: to use this application you need to install applications Module News
Download
Getnews dự thi mùa hè sáng tạo 12
 • Version: 5.0.01
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 3267
Download
Getnews full
 • Version: 5.0.00
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 3860
Download
module getnews
 • Version: 4.2.00
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 1661
Mọi hướng dẫn về module được upload tại diễn đàn:

http://forum.nukeviet.vn/viewtopic.php?f=110&t=24333
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
17/09/2012
Update time:
02/12/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 124 points on 32 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second