Module Gasoline (quản lý xe, xăng xe công vụ)

STT

Tính năng

Đặc điểm

1

Nhập dữ liệu:

- Quản lý xe.

- Quản lý Cung đường

●        Nhập dữ liệu xe: Biển số, định mức xăng (), người lái.

●        Nhập dữ liệu cung đường:  Tên đường, chiều dài đường.

●        Yêu cầu: có thể thêm, xóa, sửa đổi

2a

Lập lệnh điều xe

●        Lập lệnh theo mẫu

+         Số: Điền tự động.

+         Quyết định: Điền tay

+         Số đăng ký xe: chọn trong danh sách.

+         Lái xe: Điền thủ công.

+         Người dùng xe: Điền thủ công.

+         Đơn vị: Điền thủ công.

+         Nơi đến: Điền thủ công.

+         Nội dung công việc: Điền thủ công.

+         Cán bộ đi cùng: Điền thủ công.

+         Địa điểm và thời gian đón: Điền thủ công.

+         Số km dự kiến: Điền thủ công.

+         Ngày đi: Điền thủ công.

+         Ngày về: Điền thủ công.

+         Ngày lập lệnh: Điền tự động.

+         Tên người điều động: Điền thủ công.

●        In lệnh điều xe.

2

Lập phiếu cấp xăng

●        Chọn lệnh điều xe để tạo phiếu cấp xăng:

+         Xe: Lấy theo lệnh.

+         Người lái: Lấy theo lệnh.

+         Người dùng xe: Lấy theo lệnh.

+         Nơi đến: Lấy theo lệnh.

+         Cung đường: Chọn các cung đường dựa theo nơi đến (có thể chọn nhiều).

+         Nội dung công việc: Lấy theo lệnh.

+         Số lệnh: Lấy theo lệnh.

+         Ngày viết lệnh: Lấy theo lệnh.

+         Ngày đi: Lấy theo lệnh.

+         Ngày về: Lấy theo lệnh.

+         Lượt: chọn từ 1 ~ 10

+         Số xăng (lít): Tự động xác định theo chiều dài cung đường.

+         Dầu máy (lít): điền tay.

●        In và lưu trữ phiếu lĩnh xăng (trình bày bản in 2 phiếu trên 1 tờ A4)

     

3

Thống kê

●        Danh sách lệnh điều xe.

●        Xem các thống kê về sử dụng xăng (phiếu cấp xăng, cấp bù xăng):

+ Tổng thể

+ Theo năm

+ Theo tháng

+ Theo xe

Hình 1: Quản lý xe

Quản lý xe

Hình 2: Quản lý cung đường.

Quản lý cung đường

Hình 3: Quản lý lệnh điều xe

Quản lý lệnh điều xe

Hình 4: Lập lệnh điều xe

Lập lệnh điều xe

Hình 5: In lệnh điều xe

In lệnh điều xe

Hình 6: Thống kê chung

Thống kê chung

Ngoài các tính năng như mô tả ở trên, quý khách còn có thể đặt hàng bổ sung thêm các tính năng khác hoặc yêu cầu sửa đổi tính năng cho phù hợp mô hình của mình. Hãy liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi để gửi yêu cầu đặt hàng. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách.

Ghi chú:

Tất cả các tính năng của module đều được thực hiện tại trang quản trị. Một số tính năng nâng cao khác quý khách có thể bổ sung cho module như:

2a

Thể hiện danh sách lệnh điều xe

- Trìnhbày các lệnh điều xe ra bên ngoài trang chủ

 

3a

Cấp bù xăng (Tính toán xăng bù trừ cho xe)

●        Lập phiếu tính toán xăng bù trừ cho từng xe (Số đã cấp theo km kế toán, số km đi thực tế lái xe khai báo có xác nhận bù trừ cấp bổ sung.)

●        In và lưu trữ phiếu cấp bù xăng.

Buy
nv3_module_gasoline.zip
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 1.000.000 VND
  • Buy: 1
  • Download: 3
  • Last updated: 03/09/2014
This application does not have demo photos
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.
License:
Type:
Modules
Add time:
03/09/2014
Update time:
03/09/2014
Rating:
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Ranking

Current rating: 5 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second