Module xin ý kiến

Module xin ý kiến rất hữu ích cho việc xin ý kiến chung từ mọi người.

Module gồm có các chức năng:
  - Xem chi tiết,thêm, sửa, xóa một biểu mẫu ( một vấn đề cần hỏi).
  - Xem các ý kiến đã đóng góp của mọi người.
  - Thống kê các ý kiến.
  - Gửi ý kiến đóng góp (dành cho khách truy cập vào website)
Buy
nv3_module_formulation.zip
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 500.000 VND
  • Buy: 1
  • Download: 5
  • Last updated: 17/02/2014
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.

Sử dụng:
Để thêm một vấn đề cần xin ý kiến bạn đăng nhập phần Quản trị admin --> chọn module Formulation --> Thêm biểu mẫu (Hướng dẫn cụ thể hơn đã ghi chú tại giao diện người dùng).
Sau đó bạn ra ngoài site chọn chức năng Bật kéo thả block --> Thêm blockKết thúc thêm block bạn ra site và kiểm tra thành quả nha.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
14/02/2014
Update time:
18/02/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 5 points on 1 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second