Module-export-import-report

Module-export-import-report thích hợp cho các Sở thực hiện quản lý tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Download
Huong Dan Su Dung Module Bao Cao Dinh Ky .doc
 • Version: 3.4.02
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 25
 • Last updated: 15/08/2014
Buy
nv3_module_export-import-report.zip
 • Version: 3.4.01
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: 3.000.000 VND
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 15/08/2014
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.

Hướng dẫn sử dụng modules : File đính kèm
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
15/08/2014
Update time:
15/08/2014
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Repository code:
nukeviet:module-export-import-report
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second