Module Email + SMS Marketing trên NukeViet

Email marketing  là module giúp bạn xây dựng chiến dịch quảng cáo hiệu quả, gửi email đến danh sách khách hàng với tỉ lệ thành công trên 95%. Với việc cho phép cấu hình SMTP sử dụng các dịch vụ mail nổi tiếng như gmail, amazon, sendgird,…. thông tin bạn gửi đến sẽ đến với khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể thống kê được danh sách các khách hàng đã mở thư, khách hàng đã click vào liên kết, hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ trực quan.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

v1.0.01
 • Thêm nút sửa / xóa chiến dịch tại trang thống kê
 • Thêm SMS - Marketing
  • Tích hợp API của esms.vn
  • Thêm chiến dịch gửi SMS đến khách hàng có thông tin Số điện thoại
  • Tích hợp gửi sms cho các module khác. Ví dụ: có thể thông báo sau khi đặt hàng, xác nhận đơn hàng, hủy đơn hàng về số điện thoại khách hàng, gửi sms cảm ơn khách sau khi liên hệ (contact),...
  • Hiển thị danh sách các tin nhắn đã gửi
V1.0.00
 • Tạo chiến dịch
 • Quản lý chiến dịch
 • Quản lý khách hàng: Danh sách khách hàng có thể nhập chi tiết hoặc import qua excel
 • Quản lý nhóm khách hàng
 • Quản lý giao diện thư
 • Quản láy máy chủ gửi thư: Để hạn chế thấp nhất tỉ lệ thư gửi đi bị liệt kê vào Spam mail, module cung cấp cơ chế sử dụng tài khoản mail quay vòng. Bạn có thể thêm nhiều tài khoản email khác nhau, và thiết lập giới hạn gửi cho mỗi tài khoản. Các tài khoản này sẽ luân phiên nhau thực hiện việc gửi thư ra bên ngoài.
 • Quản lý tài khoản gửi: Tài khoản gửi gồm email và tên đại diện ở mỗi thư gửi đến khách hàng
 • Quản lý danh sách khách hàng từ chối nhận thư
 • Quản lý danh sách khách hàng loại bỏ (khỏi danh sách gửi)
 • Chế độ gửi tức thời, và hẹn giờ gửi
 • Xem thống kê sau khi gửi: thống kê tổng số mail gửi, tổng email gửi thành công, tổng email gửi thất bại, danh sách email đã mở thư, danh sách email đã click vào liên kết trong nội dung
 • Cấu hình module
Download
File nâng cấp
 • Version: 1.0.01
 • Compatible with: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
 • Price: Free
 • Download: 124
 • Last updated: 16/03/2019
Download
Module emailmarketing free v1.0.01
 • Version: 1.0.01
 • Compatible with: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: Free
 • Download: 150
 • Last updated: 04/05/2020
Download
Module emailmarketing free v1.0.00
 • Version: 1.0.00
 • Compatible with: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: Free
 • Download: 146
 • Last updated: 04/05/2020
Buy
Module emailmarketing v1.0.01
 • Version: 0.0.00
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: 3.500.000 VND
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 04/05/2020
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
30/12/2017
Update time:
16/04/2021
Rating:
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Repository code:
mynukeviet:module-emailmarketing
Ranking

Current rating: 6 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second