Modules download file

Modules download file có hai chức năng:
   - Chức năng quản lý file tải lên (chức năng dành cho quản trị site): Người quản trị có thể thêm, sửa, xóa, xem lượt tải, kích hoạt file.
   - Chức năng tải file (Chức năng ngoài site): Người dùng có thể tìm kiếm file, sắp xếp file và tải file.
Download
downfile

Modules download file gọn nhẹ dễ sử dụng

  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 7
  • Last updated: 23/05/2024
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
17/03/2014
Update time:
23/05/2024
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second