Module Tạo Ảnh Thumb

Module là một tiện ích nhỏ giúp tải lên file ảnh và tạo ảnh thu nhỏ từ file đó sau đó xuất đường dẫn, tạp mã chèn.
Module chỉ hoạt động trong admin, kích thước tối đa của ảnh và dung lượng của ảnh tải lên do cấu hình của hệ thống quyết định.
Hỗ trợ tải lên nhiều file một lúc.
Buy
nv3_module_creat-thumb
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: 50.000 VND
  • Buy: 0
  • Download: 0
1. Cài đặt: Tải file về và sử dụng chức năng cài đặt và đóng gói tự động để cài đặt module. Nếu mới sử dụng NukeViet lần đầu có thể tham khảo cách quản lý module tại http://wiki.nukeviet.vn/user_manual
2. Sử dụng: Truy cập vào module, nhấp nút SE-LECT FILES để chọn một hoặc nhiều ảnh sau đó nhấp nút Start để bắt đầu, đợi hệ thống tải lên và bạn sẽ nhận được kết quả.
(Chi tiết xem ảnh demo)
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
09/08/2012
Update time:
09/08/2012
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second