Dọn dẹp ảnh thừa không sử dụng

Chú ý:

- Dung lượng còn trống trên host phải >= tổng dung lượng ảnh đang có của module cần thực hiện dọn dẹp ảnh thừa.
- Quá trình thực hiện tốn rất nhiều Ram, vì vậy nên chọn thời điểm ít người truy cập web nhất để thực hiện.
Download
Dọn dẹp ảnh thừa không sử dụng
  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
  • Price: Free
  • Download: 166
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
02/02/2018
Update time:
02/02/2018
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second