Module báo cáo

Module được thiết kế đặc thù cho các nhà máy thủy điện. Được xây dựng nhằm mục đích quản lý mực nước các hồ của các nhà máy và sản lượng điện của các nhà máy đó và cho phép đưa ra số liệu thống kê bằng file excel.
Ngoài ra quý khách muốn tích hợp thêm các tính năng riêng biệt khác có thể liên hệ với chúng tôi: Vinades
Buy
nv3_module_bao-bieu-online.zip
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 2.000.000 VND
  • Buy: 0
  • Download: 0
  • Last updated: 24/02/2014
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.

Sử dụng:
Bạn đăng nhập phần Quản trị admin sau đó ra ngoài site chọn chức năng Bật kéo thả block --> Thêm block của module này.


Vào chức năng quản trị trong admin cấp quyền cập nhật dữ liệuxem số liệu cho các chức năng sau đó tiến hành nhập dữ liệu ở ngoìa site.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
24/02/2014
Update time:
22/04/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second