Module quảng cáo

Chức năng quản trị:
  - Quản lý thông tin khách hàng ( xem thông tin, thêm, sửa và xóa khách hàng).
  - Quản lý thông tin kênh quảng cáo ( xem thông tin, thêm, sửa và xóa kênh thông tin).
  - Quản lý quảng cáo ( xem thông tin, thêm, sửa và xóa quảng cáo).
  - Cầu hình module ( phan quyền sử dụng ngoài site).

 Chức năng ngoài site:
   - Danh sách quảng cáo.
   - Thêm quảng cáo.
   - Xem thống kê.


Download
Huong-dan-su-dung-Module-Ads.pdf
 • Version: 3.4.01
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 153
 • Last updated: 16/02/2014
Buy
nv3_module_ads.zip
 • Version: 3.4.01
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: 500.000 VND
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 16/02/2014
This application does not have demo photos
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
16/02/2014
Update time:
27/02/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 5 points on 1 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second