cron_optimize_database

Tiện tích giúp tối ưu hóa cơ sở dữ liệu định kỳ, chống overhead, suppend hosting, chống phân mảnh csdl
Download
cron_optimize_database
  • Version: 3.4.02
  • Compatible with: NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4, NukeViet 4.0
  • Price: Free
  • Download: 376
This application does not have demo photos
Bược 1: Cài đặt tự động thông qua cài đặt modules lên hệ thống gặp thông báo lỗi không đúng chuẩn vẫn ấn ok để tiếp tục cài đặt hoặc giải nén và up lên hosting theo đúng cấu trúc thư mục.
Bước 2: Đăng nhập vào quản trị hệ thống => Cấu hình -Tiến trình tự động -> thêm công việc
Sau đó điền vào các thông số sau
Tên công việc: đặt tên tùy ý sao cho dễ quản lý là được
Kết nối với file thực thi: optimize_database.php
Kết nối với hàm thực thi: cron_optimize_database
Thời gian bắt đầu: lựa chọn thời gian bắt đầu thực hiện công việc
Lặp lại công việc sau:1440(24 tiếng)

Bước 3: lưu lại -> kết thúc


License:
GNU - GPL
Type:
Cronjobs
Add time:
23/09/2013
Update time:
07/04/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 20 points on 4 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second