Block chèn code tùy chỉnh

Block giúp quản trị dễ giàng chèn vào giao diện các đoạn mã html, javascript,... mà không cần sửa vào giao diện hệ thống
Download
v1.0.00
  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2
  • Price: Free
  • Download: 654
  • Last updated: 16/09/2017
  • Tải và giải nén
  • Đây là block giao diện nên hãy đổi tên thư mục themes/default thành tên giao diện tương ứng của bạn
  • Copy vào mã nguồn NukeViet
  • Thêm block => block giao diện => block code
  • Dán code của bạn vào khu vực code và lưu lại
License:
GNU - LGPL
Type:
Blocks
Add time:
16/09/2017
Update time:
10/12/2017
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second