Blocks Support yahoo

Block hoàn toàn chạy độc lập không cần ứng dụng đi kèm. Việc đơn giản chi là thiết lập block đó lên và xem kết quả.
Download
Block Support

Khi tiến hành cài đặt hệ thống có báo cấu trúc không hợp lệ, Tuy nhiên vẫn cho tiếp tục cài đặt bình thường.

  • Version: 1.1.00
  • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 3554
Tải file về và cài đặt bằng chức năng Cài đặt gói Module+block. Sau khi cài đặt thành công ra ngoài site bật kéo thả block và chọn Block của hệ thống => global block support. Hệ thống sẽ load các textbox để nhập các thông tin cần thiết. Sau đó lưu lại và xem kết quả hiển thị tại website.

Xem thêm ảnh demo tại ứng dụng này.
License:
GNU - GPL
Type:
Blocks
Add time:
03/10/2012
Update time:
02/12/2012
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 46 points on 10 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second