Block tỷ giá ngoại tệ

  • Author: anhtu
  • 12.423
  • 2.908
  • 10
Block này có chức năng cập nhật trực tiếp (không như block ExchangeRates là sử dụng server trung gian của NukeViet) nên đảm bảo block không bao giờ lỗi (trừ khi website VietComBank lỗi).
Download
Block tỉ giá ngoại tệ

File cài đặt tự động

  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 2908
Trước khi cài đặt, hãy thêm các dòng sau vào file ngôn ngữ mà bạn cần (language/ten_ngonngu/global.php, nhớ dịch ra nhé):

################

$lang_global['CurrencyCode'] = "Code";
$lang_global['buy'] = "Buy";
$lang_global['transfer'] = "Transfer";
$lang_global['sell'] = "Sell";
License:
GNU - GPL
Type:
Blocks
Add time:
14/09/2012
Update time:
14/09/2012
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 59 points on 12 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second