Block slide ảnh ngoisao.net

Block hiển thị slide ảnh 16 tin kết hợp cả ảnh lớn và ảnh thumb, hoạt động trên tất cả các giao diện.

Block này hoạt động tốt ở chế độ no title và độ rộng khả dụng lớn hơn hoặc bằng 950px. 
Note: to use this application you need to install applications Module News
Download
block_ngoisao_dot_net_slider.zip
  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 4488
Tải file về dùng chức năng cài đặt và đóng gói tự động module + block để cài đặt.
License:
GNU - GPL
Type:
Blocks
Add time:
29/10/2012
Update time:
29/10/2012
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Keywords
Ranking

Current rating: 65 points on 13 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second