Block javascript

  • Author: laser
  • 8.671
  • 1.811
  • 6
Block javascript cho phép bạn chèn javascript lên website qua các block. Chỉ cần đưa đoạn javascript của bạn vào các file .js, upload lên website và khai báo đường link tới nó, Block javascript sẽ gọi và chạy nó theo ý muốn của bạn.Block có thể cài đtặ tự động và sử dụng được cho mọi ngôn ngữ mà không cần dịch thuật chuyển ngữ.
Download
Block javascript

Cài đtặ tự động.

  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 1811
Hướng dẫn cài đặt: Tải file cài về và cài đặt tự động lên website thông qua công cụ cài đặt module + block (Admin Control Panel / Quản lý module / Cài đặt và đóng gói tự động: Lựa chọn tiến trình: Cài đặt gói module + Block.)Quá trình cài hệ thống báo cấu trúc thư mục include không hợp lệ, tuy nhiên bạn vẫn cài bình thường được.Hướng dẫn quản trị: Sau khi cài đặt, Ra ngoài trang chủ bật kéo thả block, chọn kiểu block: "Block hệ thống", chọn block "global block_javascript" sau đó tùy chỉnh các thông số của block theo ý muốn (xem hình dưới)


 Nếu đoạn javascript của bạn chạy nền mà không thể hiện trực tiếp trên block thì hãy chọn Template cho nó là no_title.
License:
GNU - GPL
Type:
Blocks
Add time:
11/10/2012
Update time:
11/10/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Keywords
Ranking

Current rating: 35 points on 8 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second