Block Facebook Like Box

Với Block này, bạn có thể trình bày Like Box của Fanpage Facebook bất kỳ lên website của bạn. Bạn sẽ nhanh chóng bổ sung thêm lượng fan cho trang Facebook của mình nhờ block này.
Block hỗ trợ sẵn các website sử dụng 2 ngôn ngữ Anh - Việt. Cài đặt tự động, có thể cấu hình tùy chỉnh mọi chế độ của Like Box mà Facebook cho phép.
Download
Block Facebook Like Box V4.3
  • Version: 4.3.01
  • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
  • Price: Free
  • Download: 575
  • Last updated: 29/04/2020
Download
Block Facebook Like Box

dướibFile cài đtặ tự động (sử dụng chế độ cài module + Block)

  • Version: 1.0.01
  • Compatible with: NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 6420
  • Last updated: 10/10/2012
Hướng dẫn cài đặt: Tải file cài về và cài đặt tự động lên website thông qua công cụ cài đặt module + block (Admin Control Panel / Quản lý module / Cài đặt module + Block mới.)

Hướng dẫn quản trị: Sau khi cài đặt, Ra ngoài trang chủ bật kéo thả block, chọn kiểu block: "Block hệ thống", chọn block "global block_facebook_like_box" sau đó tùy chỉnh các thông số của block theo ý muốn (xem hình dưới)

License:
GNU - GPL
Type:
Blocks
Add time:
10/10/2012
Update time:
29/04/2020
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Keywords
Ranking

Current rating: 101 points on 22 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second