#49730 gửi bởi itboytellem
Ngày 04 Tháng 02 2010 , 03:14
tình hình là em cài xong appserv 2.6.0 rồi vào vào đc http://localhost rồi , sau đó em tiến hành vào tiếp http://localhost/phpmyadmin/ để tạo CSDL rỗng và nhập pass vào lun mà nó không vào đc kiểu như là đang load 8-> , nhưng chờ mãi nó vẫn ko lên 8-> , các pác giúp em với , máy em là HĐH vista