#175789 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 15 Tháng 03 2016 , 20:39
Ở Module nào bị bạn ? Hay tất cả đều bị ?
Mình cũng update lên không bị lỗi này. Bạn không dính lỗi hay thiếu bước nào khi nâng lên RC2 chứ ?

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/