Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#81502 gửi bởi hovan
Ngày 01 Tháng 03 2011 , 22:01
vấn đề fix lỗi comment :
giải nén file đính kèm trong comment.zip : ghi đè vào modules\shops\admin\comment.php
giải nén file đính kèm trong theme.zip : ghi đè vào modules\shops\theme.php
Đính kèm
(1.47 KB) Đã tải về 288 lần
(6.45 KB) Đã tải về 300 lần
#81503 gửi bởi hovan
Ngày 01 Tháng 03 2011 , 22:07
Giải thích các block
1-global.block_relates_product : là block các sản phẩm được xem nhiều nhất ( block dùng chung toàn site )
2-module.block_others_product : block các sản phẩm cùng loại có tác dụng trong khi xem chi tiết một sản phẩm
3-module.block_product_center : block slideshow các sản phẩm nằm trong nhóm quản lý các block là nhóm có vị trí 1
4-global.block_group : đây là danh mục các group giống như loại sản phẩm dùng để phần loại chi tiết hơn nữa các sản phẩm
#81504 gửi bởi hovan
Ngày 01 Tháng 03 2011 , 22:13
link demo : http://shop.nukeviet.vn/
tài khoản demo :
user1 : demo1
pass : 12345678

user2 : demo2
pass : 12345678

Tính năng :
+ Ngoài site :
- Trang chủ sản phẩm : 1. hiển thị theo loại sản phẩm
2. Hiển thị tất cả sản phẩm mới cập nhật ( số lượng hiển thị trên trang được cấu hình trong module)

3. Không hiển thị ( giành chỗ cho block )
------------------------------------------------------------------------------------
- Loại sản phẩm : 1. hiển thị theo dạng lưới
2. hiển thị theo dạng danh sách
3. nếu có con thì hiển thị cả loại con theo dạng lưới
------------------------------------------------------------------------------------
- Nhóm sản phẩm : các tiêu chí để nhóm sản phẩm lại
- Các block hiển thị : 1. module.block_catalogs hiển thị danh mục loại sản phẩm ( block module : chưa kịp cải tiến thành block hệ thống :D)
2. block global.block_cart : giỏ hàng ( block hệ thống )
3. module.block_others_product : block hiển thị các loại sản phẩm khác ( cấu hình trong chi tiết sản phẩm )
4. module.block_product_center : block slide show sản phẩm theo " Block sản phẩm " đứng vị trí 1 trong admin control module
5. global.block_group : hiển thị nhóm sản phẩm ( block hệ thống )
6. global.block_relates_product : hiển thị sản phẩm xem nhiều nhất ( block hệ thống : chưa có thời gian cải tiến hic )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đặt hàng : đưa vào giỏ hàng với những sản phẩm cho phép đặt hàng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Gửi đơn đặt hàng : chỉ có thành viên mới được phép gửi đơn đặt hàng
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Lịch sử giao dịch : hiển thị lịch sử giao dịch của thành viên đó
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ngoài các tính năng đó còn có thêm tính năng post sản phẩm của thành viên , hiển thị danh sách sản phẩm đã đăng .. v..v phục vụ tạo gian hàng
các tính năng đó có để tại các funtion xong không kích hoạt ( chờ nâng cấp )

+ Trong trang admin cotrol module ( khi cài mới thì thực hiên theo thứ tự các bước sau )
1. Đơn vị tiền tệ : ( thêm sửa xóa các đơn vị tiền tệ )
2. Tích hợp thanh toán : ( cấu hình các cổng thanh toán nếu có sử dụng thanh toán trực tuyến )
3. Cấu hình module : thiết lập các thông số cho module
- Chọn chế độ hiển thị của trang chủ module
- chọn cổng thanh toán trực tuyến, nếu cho phép tích hợp thanh toán
- Chọn số lượng sản phẩm hiển thị trên một trang
- cấu hình cho phép đặt hàng hay không
- đặt hàng với số lượng cụ thể
- đặt hàng không số lượng
- Cho phép hiển thị giá sản phẩm
- Chọn đơn vị tiền tệ mắc định của module
4. Đơn vị sản phẩm : thêm sửa xóa đơn vị sản phẩm ( cái, chiếc, con )
5. Danh mục loại sản phẩm : thêm sửa xóa danh mục loại sản phẩm
6. Nhóm sản phẩm ( theo tiêu chí ): thêm sửa xóa các nhóm sản phẩm
7. các block ( nhóm sản phẩm hiên thị ) : thêm sửa xóa danh mục và loại block
8. Danh sách hãng sản xuất : thêm sửa xóa
9. Danh sách các sản phẩm : thêm sửa xóa , tìm kiếm sản phẩm
- thêm các thông tin của sản phẩm :
hình ảnh, giới thiệu, giá, giảm giá, số lượng sản phẩm trong kho.
đặc biệt có thể cấu hình cho phép hiển thị giá sản phẩm của sản phẩm này hay không. nếu không hiển thị giá sản phẩm thì không cho đặt hàng
10. quản lý đơn đặt hàng và in hóa đơn
#81506 gửi bởi anhtrangxua5
Ngày 01 Tháng 03 2011 , 22:18
hovan đã viết:vấn đề fix lỗi comment :
giải nén file đính kèm trong comment.zip : ghi đè vào modules\shops\admin\comment.php
giải nén file đính kèm trong theme.zip : ghi đè vào modules\shops\theme.php

Hovan cho hỏi mình download lại bản đã share ở đầu topic thì cần thêm 2 file đã gửi trên nữa không ??

Cuộc sống chỉ có một điều đáng được gọi là thành công, đó là sống và bước đi trên con đường mình đã chọn
#81507 gửi bởi vietnt
Ngày 01 Tháng 03 2011 , 22:20
Mình xin hỏi anh em một tí về việc tính hợp module shop v3.1 vào nukeviet3.1.
Mình tích hợp báo thành công nhưng có một số vấn đề xin hỏi anh em một tí.
Mình xài themes modern mình k1ch hoạt module shop lên thì menu shop nằm trên top menu, bây giờ mình muốn menu shop nó nằm ngang hàng với menu tin tức thì làm sao nhỉ.
Mong các anh em chỉ giáo giúp
#81508 gửi bởi hovan
Ngày 01 Tháng 03 2011 , 22:23
fix lỗi hiển thị trong quản lý nhóm sản phẩm
giải nén file : admin.functions.zip copy file đi kèm và ghi đè vào modules\shops\admin.functions.php
Đính kèm
(5.65 KB) Đã tải về 218 lần
#81509 gửi bởi hovan
Ngày 01 Tháng 03 2011 , 22:24
anhtrangxua5 đã viết:
hovan đã viết:vấn đề fix lỗi comment :
giải nén file đính kèm trong comment.zip : ghi đè vào modules\shops\admin\comment.php
giải nén file đính kèm trong theme.zip : ghi đè vào modules\shops\theme.php

Hovan cho hỏi mình download lại bản đã share ở đầu topic thì cần thêm 2 file đã gửi trên nữa không ??

bạn thấy có lỗi với comment thì bạn fix lỗi như trên
#81510 gửi bởi hovan
Ngày 01 Tháng 03 2011 , 22:26
vietnt đã viết:Mình xin hỏi anh em một tí về việc tính hợp module shop v3.1 vào nukeviet3.1.
Mình tích hợp báo thành công nhưng có một số vấn đề xin hỏi anh em một tí.
Mình xài themes modern mình k1ch hoạt module shop lên thì menu shop nằm trên top menu, bây giờ mình muốn menu shop nó nằm ngang hàng với menu tin tức thì làm sao nhỉ.
Mong các anh em chỉ giáo giúp

theme modern có thể để menu shop : bạn thêm block module.block_catalogs.php, vào mé phải. tuy nó hiển thị ko đẹp xong bạn muốn vẫn ok đc ;)